අද සිට ජනතාවට ලබාදුන් බදු සහන ක්‍රියාත්මකයි

5

ජනතාවට බදු සහන ලබාදීම සඳහා රජය පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත්කළ බදු වර්ග 11ක සහනය අද (1දා) සිට ක්‍රියාත්මක වේ. මේ අනුව උපයන විට අය කරන බද්ද අද (1දා) සිට අහෝසි වේ.

එමෙන්ම ආර්ථික සේවා ගාස්තු, බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවල හර බද්ද, කොටස් වෙළෙඳ පොළේ ලාභ මත අය කරන ප්‍රාග්ධන බද්ද, පොලී මත අය කරන රැඳවුම් බද්ද, ස්වාධිපත්‍ය හා මහල් නිවාසවලින් අය කරන වැට් බදු, ආගමික ස්ථානවලින් අය කරන බදු, ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණය සඳහා අය කළ බදු, වැවිලි කර්මාන්තයෙන් උපයන ආදායම් අද සිට බද්දෙන් නිදහස් වේ.

මීට අමතරව ඉදිකිරීමේ ආදායම් බදු 28% සිට 14% දක්වාද විදුලි සන්දේශ ගාස්තු 25% කින්ද අද සිට අඩු වනු ඇති බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඊයේ (31දා) කීවේය.

Comments